MIRJAM BASTIAN – FORFATTER

MIRJAM BASTIAN

TEKST: TILDA SANDIN
FOTO: SIMONE FRUERGAARD

Portræt af Mirjam Bastian
Forfatter

Från Norrebro till Sydhavnen, men med en ganska lång omväg. Vi mötte Mirjam Bastian där hon berättade om sin krokiga och händelserika resa genom livet.

18 år gammal cyklar Mirjam, på en cykel hon stulit från sin far, från Montreal till New York. Hon delger oss hur det känns att inte veta vart man egentligen hör hemma, vad Keith Richard helst äter när han är på turné, hur man utan kontakter kan ge ut en bok och när man egentligen blir författare.

Mirjam är en mycket färgstark person som snarare lärt från sina upplevelser än från sina utbildningar i konsthistoria och film. Hon målar upp ett parallellt universum där länder inte har några gränser och där man med god inställning till livet kan byta bana när saker inte går som man vill. Det är inspirerande att höra att en high school drop-out senare i livet kan stå med tre böcker, tre barn samt två utbildningar och fortfarande ödmjukt berätta om de små sakerna livet.

När hon inte skriver böcker undervisar hon i kreativs skrivande för visuellt ätnkande på Danmarks Designskola (KADK) och den Danska Filmskolan. Hon håller också skrivarkurser, samt har även varit lärare på KEA.

Mirjan har utgivit följande böcker:

Rejse i Rød Bil, (roman, 1997)

Observatøren (roman, 2001)

Loretta (roman, 2015)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star