M.O.B #2

THE BOSSES OF ARGUS

BLOGGEN ARGUS CPH er kreeret af “my own boss”-efteråsholdet 2013 fra Borups Højskole i København.

Faget “My Own Boss” er en alternativ ud-af-huset Studievejledning lavet af kunstner Anika Lori.

Vi har, sammen med Anika, besøgt en række spændende mennesker, der har fortalt os om lige præcis deres vej til (drømme) jobbet.

Over en kop kaffe, har vi lyttet til fantastiske, kreative, snørklede og inspirerende veje til mange forskellige spændende jobs.

Vi har interviewet og fotograferet undervejs, og dét resultat vil vi gerne dele!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star