JULIE NIELSDOTTER – KUNSTEN Å FØLGE HJERTET

TEKST: ANNA WITH
FOTO: EIVIND HAMRAN
English version and video below.

Hvor lett er det egentlig å finne seg en jobb man brenner for? Og hva gjør man med de realistiske tankene som så ofte stopper en? Julie Nielsdotterskjøv de realistiske tankene vekk, og tok saken i egne hender.

« Jeg bare er sånn at når jeg finnner et eller annet, så gjør jeg det 100%, selv om det kanskje er urealistisk eller sporadisk. Jeg går 100% inn på det og gjør det.»

Og her er hun, 21 år og allerede selvstendig næringsdrivende smykkedesigner. Så selvsagt har det ikke vært, for Julie var innom både motefotografi og teater før hun i det hele tatt tenkte tanken om smykkedesign. Julie Nielsdotter har bodd hele sitt liv i København og leier nå en lys fin leilighet i Gyldenløvesgade sammen med sin kjæreste, og man kan virkelig se at hun har satt sitt preg på den. Moderne lamper, fargesprakende kunst på veggene, en rosa kimono som veggpryd og myke saueskinn på stolene.

img_7029-kopier

Allerede på efterskolen ble det tydelig at Julie ikke var redd for å vise seg fram. I den første oppgaven de fikk her bestemte hun seg for å ta et bilde av seg selv, helt utilslørt og naturlig. Og det gav helt klart en grenseoverskridende følelse. Noen ganger trenger man å bryte noen grenser og utfordre seg selv. Og kanskje var det her det begynte, Julies pågangsmot og vilje. Ved siden av skolen fortsatte hun å ta bilder. Hun fikk småjobber, og laget diverse backstagevideoer og repotager uten noe spesiell kunnskap om kamerateknikk. Selv om hun likte seg godt bak kamera, følte hun raskt at jobbene hun tok på seg ble for seriøse og teknisk krevende. Det neste for Julie blir skuespill og teater, noe hun så vidt hadde vært borti som barn. Via castingbyråer hun blir tilknyttet, tar hun småjobber som skuespiller. Hun liker tanken på å kunne skape noe, få noen til å tro på noe. Likevel forstår hun etter hvert at dette er noe hun gjør mer bare for å gjøre det, og ikke fordi hun i virkeligheten brenner for det, og velger å avrunde.

Det er hennes mor som først spør om hun ikke kunne sett for seg selv som kunster. Da er hun 19-20 og hadde allerede testet både foto og skuespill. Hun liker tanken på kunsthåndverk, og bestemmer seg for å søke seg inn på metallsmedlinjen, og videre også på guldsmedlinjen. Om ettermiddagene sitter Julie ofte i verkstedet og leker seg med å lage smykker. I mens hun går der på skolen, får hun seg en jobb hos en  smykkedesigner. Her lærer hun mye, men bestemmer seg etter en stund for å slutte hos Jane Kønig og starte opp for seg selv. Hun får seg et lite kjellerlokale på Nørrebro som verksted.

img_7133-gjenopprettet-kopier

Siden det har det bare fortsatt å gå oppover for Julie Nielsdotter. Det siste året har hun jobbet fra verkstedet sitt i Tullinsgade på Vesterbro, men rykker snart til Gammel Kongevei der hun for første gang får egen butikk.  Alle døgnets timer, bortsett fra når hun spiser eller sover, bruker Julie på jobben. Den lille smykkebedriften har bare én ansatt, og det er henne selv. For sin unge alder har Julie virkelig fått testet ut mye, men ingenting av det hun lærte som skuespiller eller fotograf føler hun har vært bortkastet. Det er vanskelig å ikke bli inspirert av Julies vilje og pågangsmot.

«Det er jo mange dager det bare er en jobb. Men sånn er det med alle ting. Hvis det er noe du vil leve av, så er du nesten nødt til å se på det som et arbeid. Selv om det er noe du elsker. Men jeg håper jo min kjærlighet til det jeg lager blir ved.»

img_7225-gjenopprettet-kopier

ENGLISH VERSION:

Translated by: Signe Svensén

How simple is it really, to find a job which you’re passionate about? And what do you do with the realistic thoughts that so often hits’ you?
Julie Nielsdotter decided to break the pattern and take control over her own capability.

“I’m just like that when I found something, I do it 100%, although it may be unrealistic or sporadically. I go 100% into it.”

And here she is, 21 years old and already a self-employed trader and jewelry artist. But of course this hasn’t been the plan always, Julie has had time to work with both fashion photography and as an actress before she even thought of working with jewelry. Nielsdotter has lived her whole life in Copenhagen and is now renting a big bright apartment in the city center together with her partner, a space which really shows off her personal style. Modern lamps, colorful art on the walls, a pink kimono set up as decoration and soft sheepskin covering her chairs. It became clear already in afterschool, that Julie was not afraid of showing off. On their first task, she decided to take the self-portrait by herself, all natural and unconcealed. This sure turned out to stretch the boundary. Sometimes you are in need of breaking the rules and challenge yourself. And maybe it was here it started, Julies determination and will. Besides going to school, she kept taking photos on the side. She got small projects, working with backstage films and reportage without any specific knowledge in camera technique. Even if she enjoyed it, the whole thing started to get too serious and advanced for her interest.

Coming up next for Julie, was going to be theatre and acting, something she had done in her childhood years. She gets through casting agencies, smaller acting jobs and likes the thought of being able to create something, and make someone believe in it. Although during this time, she ends up considering that this is nothing she really wants to keep on doing and decides to drop out. 

It will be her own mother who one day asks her if she couldn’t see herself as an artist. She is now in the age around of 19-20 years old. She likes the thought of needlework in art, which makes her apply for a metallic program and thereafter attending the goldsmith line. In the afternoons, you find Julie in the workshop making jewelry. And at the same time while she goes to school, she also gets a job for a well-known jewelry artist, Jane Kønig. She learns a lot working there, but after a while she decides to quit and start up a company of her own. Her workshop takes now place in a district which is called Nørrebro. 

After that, Julie Nielsdaotters career has just gotten upwards. During the last year her workshop has been moved to Tullinsgade in Vesterbro, but will soon be placed on Gammel Kongevej. This time with an own little shop too. All the hours of the week, except when she’s sleeping and eating, goes to work. The small jewelry company has just one employee, which is herself. With her young age, she really has been trying out a lot both as a photographer and actress, and all of it has been valuable to where she is today. It sure is not hard to be inspired and admired of Julies will and accomplishments.
“It’s many days which it’s only a job, but that’s with everything. If it’s something you want to live from, you almost have to look at it as a job. Although I love it, and hope it’s something that shows through my work. “

Julies hjemmeside: http://www.julienielsdotter.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star