SIMON HOLK WITZANSKY – ET NEI I UNIVERSET BLIR TIL ET JA ET ANNET STED

TEKST: ANNA WITH
FOTO: EIVIND HAMRAN
English version and video below.

Scenekunst, scenografi, musikkprodusering og design er bare noe av det Simon Holk driver med. Det er designer han helst kaller seg, et veldig abstrakt begrep, for prosjektene Simon jobber med kan være så forskjellige.

Men det er scenograf han er utdannet som. Det ble han ved scenograflinjen på scenekunstskolen i København, der det bare tas inn to elever hvert år. Før dette hadde han riktignok prøvd å søke seg inn på kunstakademiet 3 ganger, og fått avslag hver gang. Dette tok han bare som et tegn på at det kanskje ikke var det som passet ham best.

2portrett

Det var Teaterhøgskolen det ble, og der hadde han noen fantastiske år med massevis av oppgaver og utfordringer. I hele 5 år etter jobbet han som scenograf, blant annet ved Aalborg teater. Om det var dette han egentlig brant for ble han etter hvert mer usikker på. Etter årene ved den prestisjetunge og dyre teaterhøgskolen hadde teater virket som det mest fornuftige og riktige, men var det dette som gjorde ham lykkeligst?

«Jeg hadde en idé om at siden jeg var utdannet scenograf, så skulle jeg drive med teater. Jeg måtte tenke meg om og finne ut om det gjorde meg glad, i bunn og grunn»

Han begynte å søke andre prosjekter og jobbe mer selvstendig. Listen over prosjekter og jobber Simon nå har hatt er både lang og mangfoldig. Design til restauranter, barer og forskjellig events. Han begynte å oppleve, nå som han jobbet med noe han virkelig kunne like, at forespørslene begynte å komme mer automatisk. Senest i August i år fikk han oppgaven med å lage scenografien på rådhusplassen til årets Gay Pride.

4portrett

For Simon er den første delen av av den kreative prosessen, uansett hva det handler om, den viktigste. Som teaterscenograf kan prosessen starte allerede 1- 1 ½ år før selve premieren. Ved andre scene- og kunstprosjekter kan det være et mye kortere løp. I følge Simon er previsualisering det absolutt beste verktøyet å bruke i kreative prosesser, uansett hva det gjelder. Dette er de aller første tankene og impulsene som faller en inn, og er ofte også de beste.

«Jeg har en filosofi om at ideen er der allerede, den skal bare hentes fram og gjøres fysisk. Det finnes ikke noe som er tomt og innholdsløst.»

Simon er absolutt sin egen sjef, hva han velger å si ja til av tilbud som dukker opp, velger han selv. Si nei må man av og til, man kan rett og slett ikke gjøre alt. Simon har også hatt tider hvor han har takket ja til alt, men har sjelden opplevd at dette har fungert spesielt godt.

«Man skal vite det, et nei i universet blir til et ja et annet sted,Så det er fint nok å si nei av og til, for det kommer tilbake til deg, og ofte på en enda bedre måte.»

1portrett

ENGLISH VERSION:

Translated by: Julia Wiese

Performing arts, scenography, music production and design are just a few of the many businesses Simon Witzansky works within. He would, however, call himself ‘a designer’ as an abstract term.

Witzansky was one of the two students that get in each year, at the Danish National School of Performing Arts in Copenhagen, where he studied theatre scenography. After three years studying at this prestigious and expensive school, theatre seemed like the most reasonable platform. For five years he worked as a scenographer, but after a while he wanted a change.

“I had the idea that since I was educated as a scenographer, theatre was the proper thing to do. But I had to figure out if this really made me happy”, Simon says. Witzansky started working on alternative projects, designing other scenery. The list of Simon’s merits is varied – he has designed restaurants, bars and fashion events. His latest design was the scenography for the Copenhagen Gay Pride this fall.

As a theatre scenographer the work process starts 1 – 1 ½ years ahead of the premiere. At other scene and art projects, the procedure is often shorter. According to Simon, the first part of the process is definitely the most important. Simon thinks pre-visualization is the best tool in creative projects, no matter the case. These are the first thoughts and impulses that come to mind, and are usually the best.

 «My philosophy is that the idea is already there, it just has to be found and made real”.

Simon really is his own boss – he chooses what he wants to work with and say yes to. Earlier, he accepted every offer he got, but he soon found out how exhausting and ineffective that is. You have to learn to say no sometimes, you can not do everything.

 “A “no” turns into a “yes” somewhere else in the universe. What goes around comes around and often in an even better way than before”, Witzansky explains

Simons hjemmeside: http://simonwitzansky.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star