MIA LISA SPON – TØJDESIGNER

MIA LISA SPON

IMG_7815 kopi

TEXT: JULIA WIESE // FOTO: EIVIND HAMRAN

Vi møter tøjdesigner Mia Lisa Spon i hennes verksted og boutique MLS i Nansensgade. Mia Lisa har arbejdet med tidligere sjefsdesigner i YSL, storemanager hos Filippa K og hatt flere visninger under Copenhagen Fashion Week. Hennes tøj er blivet bært av blant annet Lara Stone, Naomi Campell og Annie Lennox. Hun har både skredder- og businessudannelse, og setter stor fokus på funksjonalitet i hennes design. Spon forteller at hun lar seg inspirere av arkitektur, billedkunst og subkulturer. «Jeg kan også godt like uvissheten, og min egen rastløshet – jeg blir ved at være sulten på nye ting». Vi spør designeren hvordan hun ser for seg fremtiden; hun rister på hodet og ler. «Hvis jeg visste hvor jeg var hen om fem år, ville jeg mest sannsynlig droppet det.»

eivindhamran__4

IMG_7873 kopieivindhamran__1eivindhamran__3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star