TUE BLICHFELDT – FOTOGRAF OG BOSS PÅ VEJ

TUE BLICHFELDT

P1040311-2

TEKST: BRITA GRAM // FOTO: BJØRN FREDERIK OTTOSEN

Fra Borups-elev til anerkjent København fotograf

Vi møter freelance fotografen Tue Blichfeldt utenfor hans kontor på Nørrebro. Han glir rett inn blandt oss højskoleelever som er klare for å lytte på hans personlige fortelling om å tro på sine kreative ambisjoner. Han er nemlig 24 år og har selv vært højskoleelev, nærmere sagt var han højskolelev på Johan Borup Højskole, samme højskole som oss. Vi blir fulgt opp på hans kontor i 3.etg. Kontoret er stort, og han deler det med flere unge lovende og tilsynelatende hippe kunstnere. Veggene er blå, og selve rommet er fylt av hyller, bøker, permer, maskiner og ledninger. Det er sikkert noen veldig viktige ledninger, som betyr mye for hans arbeid.

Tue starter med å fortelle om sin opptaksprøve på Medie-journalistikkhøjsskolen i København, på fotolinjen Han gikk på Borups mens han gjorde sine opptaksprøver i 2012, og jeg klarer ikke la være å tenke på alle de, inkludert meg selv, som er midt i den samme prosessen med opptaksprøver. Han søkte når han var 20 år gammel, og sammen med 600-700 andre søkere klarte han å bli blandt de 20 søkerne som kom inn. Tue er altså en lidenskapelig fyr, og når han viser oss nettsiden sin ser vi et mangfoldig utvalg av fotografier/videoer, men som likevel holder seg til samme ”vibe”, som omhandler mote og kunst. Videre forteller han om hvordan han har løst enkelte oppgaver på skolen, hvordan kommunikasjonen med samarbeidspartnere har fungert, og hvordan han blandt annet får tak i gode locations. Èn ting er sikkert, Tue er en fyr som fungerer lett sammen med mennesker. Han fremstår som et varmt menneske som er vanskelig å si nei til.

På spørsmål om de feteste menneskene han har fotgrafert, svarer han etter en liten tankepause MØ og Jeny Wilson. Det var på Roskildefestivalen og Tue foteller oss at han bare hadde 3-5 minutter på fotograferingen. Likevel er det ikke de store navnene som Tue er opptatt av, han sier selv at han er mest oppmerksom og nysgjerrig på ferske up-coming mennesker, som han kunne tenker seg å arbeide med. I mediebransjen er mye helt klart avhengig av et nettverk, og på spørsmål om hvordan har klarer å bevare kontakter og bli godt likt bransjen sier han helt tydelig: ”Det beste visittkortet å legge igjen er å være sjov”. Dette synes jeg at Tue nailer.

P1040371

Det virker helt klart som Tue har en ro. Roen til å tørre å spørre om hjelp og samarbeid og roen til å kjøre sitt eget løp. Når han får spørsmål om hva han føler at hans opphold på Borups Højskole har betydd for han, svarer han: ”Det gav meg helt klart masse klarhet om hva jegn ville, muligheten til å ikke skulle prestere hele tiden og å få prøve nye ting.” Dette sier jeg meg helt enig med, og jeg er sikker på at veldig mange andre av de nåværende Borups-elevene kan si seg enig i dette utsagnet. Det er inspirerende alt Tue har oppnådd på de fire årene siden hans tid på Borups, og det beviser hvor langt dedikasjon og lidenskap kan føre et menneske.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star