ESBEN + ANNA WEILE KJÆR – KREATIVE IVÆRKSÆTTERE

IMG_2417IMG_2541IMG_2542

Skal vi ikke sætte os udenfor, foreslår arkitekt og kunsthistoriker Anna (28) og kunstner Esben (25) Weile Kjær. Vi møder dem på Fabrikken for Kunst og Design, hvor udstillingen alt_cph, som de i fællesskab kuraterer, afvikles i slutningen af maj. Der er ti meter til loftet og det tredobbelte mellem væggene i hallen, men søskendeparret er, som vi senere skal opdage, ikke tilhængere af at holde sig inden for rammerne.

Netop non-konformitet er et af de ord, Esben bruger, når han beskriver sin mangeartede kunst, og faktisk nåede han et godt stykke op i tyverne, før han begyndte at se og forstå sig selv som kunstner. På trods af at han ikke er meget ældre end os, skal man holde tungen lige i munden, når han animeret fortæller om alle de jern han har og har haft i ilden. Nemmere er det at se ham som et menneske, der steg på entusiasmens tog uden nødvendigvis at have kunst™ som destination, og som gjorde et stop hver gang noget fangede hans interesse. Det er en nysgerrighed uden sammenligning og en optagethed af sociale konstruktioner, normer og identitetsdannelse, der driver ham til med egne ord at sætte ting i verden.

IMG_2511

At ville beskrive kunsten hellere end at skabe den, sådan kontrasterer Anna sig med sin bror. Hun er dog ikke mindre foretagsom eller skabende på sin egen facon med de utallige projekter og initiativer, hun søsætter, og som giver en blomstrende kunst en næringsrig jord at gro i. Hun sætter barren for visioner og ambitioner højt, for som hun siger med overbevisning i stemmen, kan man få ting til at ske. Hun indvier os i sin hemmelighed – mavefornemmelsen, som man skal turde at lytte til og bruge som kompas. Hun selv gik fra arkitektur til kunsthistorie, men uden at fortryde sit vægelsind, for alt hvad hun har lært, bruger hun stadig den dag i dag. En modig livsanskuelse, som kan spores i begge søskende, hvor man enten vinder eller lærer.

Anna og Esbens forældre forklarede dem fra barnsben altings historie. En ting er ikke bare en ting, den indgår altid i en fortælling og kontekst, og som følge af denne forståelse for de store sammenhænge kan de nemt blive enige om, at der ikke er så langt fra Berghain til Louisiana, som man kunne fristes til at tro. Af samme udspring kommer desuden en kritisk såvel som progressiv indstilling til kunstverdenen, hvilket blandt andet tydeliggøres i deres tilgang til alt_cph. De kender udmærket det klassiske format for en kunstmesse, hvilket de betegner som røvsygt, så i stedet eksperimenterer de med et tre dages program udelukkende med performancekunst, som de mener er stærkt under- repræsenteret i udstillingsøjemed på den københavnske kunstscene for øjeblikket. Kort sagt kan enhver ramme, ifølge Anna og Esben, altså males i en ny farve og få en ny facon eller størrelse, hvis blot man forfølger sine drømme og idéer.

IMG_2534IMG_2489

Råd fra BOSS to FUTURE BOSS:

“YOLO [griner]. Sørg for at have det sjovt og giv jer selv lov til at være unge og bekymringsfrie, så gør det I har lyst til nu, prøv det af, mærk hvordan det føles, og reflekter over det senere – man ved jo ingenting, inden man gør det, og alting bagefter.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star