LARS LILLEHOLT – KLIMAMINISTER

Denne uges besøg starter på noget uvant territorie, ministeriet. Vi skal besøge Danmarks nuværende klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Lilleholt fra Venstre. Politiker. Minister. Spændende. Lars er heldigvis langt fra en tør politikerkiks. Han er rar og imødekommende, og sætter stemningen fra start som han foreslår, at vi tager en introduktionsrunde, hvor alle præsenterer sig selv. Mens vi går runden, har vi luksusen af at smovse på friske croissanter, fintskåret frugt og en kaffe, te eller cola til hånden. Så er vi igang. Vi sidder naturligvis om langbord på Lars’ hjørnekontor med udsigt til Københavns kanal og grønne patinatårne bag ruderne. Ministeriet ved hvor standarden skal sættes. Heldigt at Lars er afslappet selskab og med skøn sympati bringer os ned på jorden igen.

Lars Lilleholt-6

Som Lars fortæller om oplevelser og overvejelser gennem livet, fremstår han hurtigt som et yderst sympatisk menneske. Gennem opvæksten i Odense bor han med sine forældre, som driver en døgninstitution for udfordrede unge i samme hus. Lars forstår derfor, hvad det indebærer at være udsat i et struktureret samfund, og tidligt opdager han en lyst til at ville hjælpe minoriteter og give dem en ekstra hånd til at klare sig med gennem systemet. Dette dyrker Lars stadig i dag. Sympatisk, tænker vi.

Lars viser sig selv at være en ener i sine unge dage. Som 15-årig bliver han medlem af Venstres Ungdom og deltager aktivt i politiske møder, og frikvartererne i skolen bruges på at diskutere politik med gårdvagterne fremfor fodboldspil med klassekammeraterne. Ergo er Lars noget af en ener og velvidende om det; han “hviler i at være en særling” som han formulerer det. I sine 20’ere, giver Lars sig i kast med en samfundsfaglig universitetsuddannelse og to folketingsvalg, dog begge uden succes. Han ender derfor på Journalisthøjskolen & Mediehøjskolen i Århus, og også her skiller han sig ud fra mængden som den eneste blå og borgerlige i et rum af socialister. Men i denne sammenhæng, påpeger Lars at han ikke er typen, der har fordomme, så han deler selvfølgelig bofællesskab med disse røde medstuderende i Gjellerup ghettoen, og arbejder som postbud i fritiden for at få en fast indtægt. Igen. Sympatisk.

Lars Lilleholt-8

Denne kredsen i mangfoldige forummer gennem Lars’ barn- og ungdom, omgiver ham med mennesker med forskellige privilegier og politiske overbevisninger; dette inspirerer ham til at dyrke en ‘god stemning’ i enhver livssituation, han befinder sig i. Også på trods af forskellige standpunkter: “At have god energi, kemi og stemning omkring sig, er drivkraften i livet. Hvis stemningen dårlig, kan vi ikke udrette noget som mennesker”. Lars’ kultivering af den gode stemning skinner stærkt igennem, når man er i hans selskab, og at han også hædrer det folketingsmedlem og minister i dag er sympatisk.

Endnu en sympati-belysende anekdote fra Lars’ liv er fra en rejse til Afghanistan, hvor Lars og vennen, Lars Løkke Rasmussen tager til for at samle ind til en skole under krigen. For at Lars og Lars kan krydse grænsen fra Pakistan til Afghanistan, må de forklædes som afghanske damer og sættes på et lad af en bil. Og Lars (Lilleholt) er ikke nogen lille mand (ja, ignorer efternavnsironien) så som han selv fremhæver, vækker de en del opsigt i afghanernes øjne; de gennemsnitlige proportioner på afghanske kvinde bliver nok skruet op en smule, hvis Lars tæller med i beregningerne. Sådan. Endnu en gang viser han sig som en sympatisk mand. Ydermere, selvironisk og hylende morsom. Touché. Applaus fra os.

Lars Lilleholt-2

Nå. Vi skal ikke vige uden om at Lars er vores energi-, forsynings- og klimaminister, og dette har han ikke opnået uden kamp. Han er praktiktant på Vejle Amts Folkeblad. Journalist på Grensted redaktionen. Informationschef og politisk ordfører for Dansk Fjernvarme. Han stiller op til folketingsvalg i ’94 og ’98, men ender få stemmer under Lars Løkke begge gange. 2001 bliver året hvor Lars indvælges i Folketinget, og i 2015 bliver han klimaminister, valgt af Lars Løkke. Derfra går det stærkt. Lars får ministerbil. “Pludselig sad jeg her og var minister, og jeg tænkte, hvad fanden skal jeg nu gøre?” Han går fra at have 2 ansatte til 2 750 på ministeriet, og efter 3 måneder sidder han ved FN’s klimatopmøde i Paris: “Journalister spørger mig ind til ting, jeg ikke aner noget om”. Lars finder en måde, hvorpå han kan holde hovedet koldt og tage det i stiv arm. Desuden har han 10 års erfaring fra Dansk Fjernvarme, som ordfører for klima og en helvedes masse interesse for feltet, så rollen og ansvaret falder hurtigt på plads.

Lars Lilleholt-5

Da vi netop portrætterer Danmarks klimaminister må vi naturligvis berøre klimakrisen og vores indflydelse på den. Lars indrømmer, at vi har meget skulle indhente og en lang række kapitalistiske vaner at ændrepå, så som at danskere smider 40% af alle fødevarer ud, men han understreger, atvi ikke må give oppå trods af, hvor kliché det end må lyde. I stedet skal vi gøre en indsats for at sætte klimatiske problematikker på dagsorden, og gøre madspild, flyforurening, unødvendig plastikindpakning m.m. til samtaleemner i hverdagen og sociale forumer. Lars fremhæver desuden at vi skal skabe god stemning og energi omkring det; hermed opfordre hinanden til en mere bæredygtig og hensynsfuld livsstil frem for at sætte begrænsninger eller stigmatisering omkring, hvad der rigtigt og forkert ift. klimadebatten.

Ydermere higer han efter, at vi kan bruge teknologien og dens kontinuerlige udvikling til at finde nye, mere klimavenlige løsninger på problematikker, så som at fly en dag vil køre på grøn, biodynamisk vindenergi. At private virksomheder vil investere i grøn el og energi frem for kul, olie og naturgasser. Med andre ord, skal vi udbringe en bevidsthed omkring grøn energi og dens styrker, dette gælder også på global plan, hvor vi f.eks. kan rejse til udviklingslande med andre kår og simpelthen uddanne dem i, hvordan de udnytter deres givne miljø og klima på bedste, bæredygtige vis. Ny sabbatårsdille? Vi for at se.

Lars Lilleholt-3

Lars tror i alle fald på fremtiden og vores evne til at kunne forbedre livsstil og vaner. Han nævner afslutningsvis en række mål, han kæmper bravt for og disse er: At Europa er CO2-neutralt i senest 2050, forhåbentlig følger hele verden trop. At stikkontakters energi i 2030 er 100% grøn og heraf kommer af vindenergi. At verdens største vindmøllepark er aktiv før år 2024; den skal hedde Thor og kommer til at stå i havet mellem Danmark og Sverige. Og at vi får en såkaldt mærkningsordning som informerer forbrugeren om, hvor meget CO2der udledes, når kødpakker bliver bragt til supermarkedere. Nok kan klimaforandringerne til tider virke som tabte kampe, men som Lars så fint siger, må både jeg, vi og du “tro på dig selv og tro på at du gør en forskel”. Med Lars’ karakter, forfriskende medmenneskelighed og forhåbningsfulde mål om klimaet i mente, må vi kæmpe denne gode strid sammen. Vi må hædre den sympati, selvironi og gode, grønne energi, Lars netop indvier i. Godt, vi har verdens stærkeste vindmøllekraft at trække på. Lad os bruge den.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star