M.O.B #17

My own boss 2019 copy

My Own Boss er et prosjekt ved Johan Borups Højskole ledet og skapt av Anika Lori der elever besøker mennesker på tvers av ulike bransjer. Formålet med prosjektet er å minske fremtidsangst blant unge og fremme kreativitet.

Mama Boss

Anika Lori