MADELEINE KATE MCGOWAN – KUNSTNER, AKTIVIST OG FILMSKAPER

Det er onsdag, og My own boss gjengen beveger seg opp trappen i Nyborgade, hvor vi skal besøke Performance kunstner, aktivist og filmskaper Madeleine Kate McGowan. Når vi har satt oss til rette tar Madeleine oss tilbake til barndommen og en oppvekst på Steinerskolen, hvor bevisstheten ved hvilke grupper en representerte sprang ut allerede her. Klasserommene bar preg av en skreddersydd analyse av farger, og spørsmålet om hvilket preg dette kan ha satt på oppveksten hennes kommer opp. «Jeg gikk alltid hjem igjen med fiolinen på ryggen. Jeg hatet det litt», sier hun og ler. Likevel skulle denne frie ungdomsdannelsen ha mye å si for Madeleines videre liv. Med innstillingen om å følge livets rytme forflytter Madeleines historie seg fra en reise i Europa til tiden som gatemusikant og videre til netter under åpen himmel, hele tiden med innstillingen om å la livet ta sin naturlige form. Dette er en av de mange bildene vi får av Madeleines tro på seg selv. Det er som hun selv sier:” vi skal bare følge livets rytme- så skjer det av seg selv”

Siden 2015 har Madeleine dedikert livet til sitt prosjekt kalt Other Story, som kort sagt er et online arkiv av menneskelige portrett.

MOB19 madeleinekatemcgowan-5 Men hvordan startet det?

Året er 2004og Madeleine befinner seg på Islands Brygge for å se 57 beds, et stykke regissert av Signa. Det tar ikke lang tid før Madeleine fatter interesse for Performance art, og engasjement hun får av disse forestillingene vil senere fødte ideen om samfunn, identitetsstrukturer, nasjon og historie som fiksjon.«Følelsen av å konstruere et samfunn setter alt annet i perspektiv. Man er nødt til å anerkjenne at de samfunnet vi kjenner til også er et fiktivt. Når en vet dette kan vi også avvikle det, ettersom vi har skapt det; vi må kunne gjenskrive oss selv, vår familie og alt som skjer rundt oss.»

MOB19 madeleinekatemcgowan-3Etter 2010 produserer Madeleine  egne verker, deriblant Five Apartments(2014) og music4giants(2015), før hun kommer opp med ideèn om Other Story.

Det startet med en radiosending hvor Madeleinehører om flyktningkrisen, og en kvinne forteller sin historie om flukten til Italia fra Libya. «Hun holdt mikrofonen og fortalte ting fra sitt perspektiv, og det var et øyeblikk hvor jeg spurte meg selv hvorfor hun ble gitt mulighet til å uttrykke seg i på radio, og ikke bare formidlet av reporteren. Det faktum at jeg hadde internalisert dette spørsmålet var et tegn på hvordan indoktrinerte jeg var …» Noe påfallende ved Madeleine er det ukuelige pågangsmotet hun besitter likesom at hun ikke frykter å springe ut i det enda ubekjente. «Det var mye på grunn av nysgjerrighet, men også på grunn av mulighetene rundt media.» De skulle lage en kortfilm med ett menneske av gangen, en historie om gangen. Madeleine forteller at hun raskt lot seg fascinere av å snakke med folk på denne måten, mye av det med baktanke om å utfordre stigmatiseringen av menneskene.

Ideen om Other Story. bygget på å møte ett menneske av gangen hvor de var rammet inne av denne tryggheten og det å ha tiden og rommet til å ha en halvannen samtale som kuttes ned til en 10 min film som reiser på nettet. Til nå har Madeleine reist i små grupper for å representere alle mulige nasjonaliteter for å lage de små fortellingene, men også produsert flere performance stykker som «The Residency» (mexico, 2016) og «Evig! (ARoS, 2017) Selv om vi sitter igjen med inntrykket av at Madeleine har lett for å springe ut i de utfordrende situasjonene rundt henne understreker hun viktigheten å sette noen søyler rundt seg, uten at det blir et skjema hjemmefra som virker kontrollerende. «Det er viktig at en ikke mister livets sensitivitet samtidig om en også skal ha en fleksibilitet.» Det er tydelig at det er denne innstillingen som har brakt Madeleine til det stedet hun er i dag, med et bredt nettverk og masse av erfaring i bagasjen. Når vi spør hva neste prosjekt er, vender Madeleine igjen tilbake til mønsteret. «Ser vi oss rundt utfolder verden seg stille foran oss. Men nå er det Klima. Kikker du på klima kikker du på alt.» Hun forteller videre at hun er i gang med et prosjekt i å stifte et samarbeid med Leonardo Dicaprio, etter at han ble oppmerksom på Other Story. Jeg kan i skrivende stund ikke unngå å la meg fascinere av Madeleines karismatiske måte å fortelle om disse viktige temaene, før samtalen munner ut i MOB´s gjennomgående og avrundende spørsmål:

MOB19 madeleinekatemcgowan-6” Hvilket råd vil du gi fremtidige bosses?” Hvor Madeleine svarer:

«Som start vil jeg virkelig anbefale å begynne å utdanne seg.» Madeleine henviser til en podcast om ungdommens klimaopprør hun skriver manus til, og forteller oss om de viktigste bøkene hun kommer på i farten før hun fortsetter. «Det vi står ovenfor er en autentisk forandringsprosess, hvor vi hver i sær utdanner oss slik at vi opplyser oss selv og at vårt blikk endrer seg. Det skal ikke være slik at vi presser oss selv til ikke å spise kjøtt… prøv heller å utforske hva som skjer hvis en begrenser seg selv» Rundt meg sitter en gjeng som ser like grepet ut som det jeg er, det er ikke vanskelig å skjønne viktigheten i det Madeleine sier. «Tenk over karrieren en velger! Hvis en sykler til en arbeidsplass som er miljøsvin er det ikke vits i å sykle!» Madeleine avslutter med et lurt smil og Robin tar over med Portrettbilder.

MOB19 madeleinekatemcgowanPS! Hver torsdag 8.30 møtes Madeleine og mange andre foran Kristiansborg, med mål om fylle hele plassen slik at politikerne ikke kan komme frem. Ta gjerne turen for en bolle og en kopp kakao en dag du også!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star