JEPPE SØGAARD – DOKUMENTARIST

Ord: Hedda Lindgård Foto: Camilla Garvey

Født i Singapore og oppvokst i Thailand, Hong Kong, Ghana, Washington og London er Jeppe Søgaard definisjonen på en rotløs verdensborger. Vi møter Jeppe i døråpningen til leiligheten hans i København, hvor han tar seg tid til å hilse ordentlig på hele teamet. I stuen, som er full av alt fra bøker og teknologi til fiskeutstyr, står kaffe klar med en Underberg on the side.

Jeppe flyttet til Danmark da han var 15 år for å gå på efterskole. Ettersom han har bodd i såpass mange land kom ikke lesing og skriving lett for han, og gymnasiet lå ikke i kortene. Han var dog glad i å fiske og gå på jakt, noe faren hadde tatt han med på. Da han  var 17 år gammel ble han herregård jaeger. Senere utdannet ved skogbruksskolen, startet han en egen virksomhet. “Det var en god tid, jeg var ung og pissesterk med motorsag og firehjulstrekker.” Dette trivdes han med i 5-6 år. Men på et punkt kjente han på en slags klaustrofobi. Var dette alt, det kunne det jo ikke være? Han ville gjøre noe annet.

Jeppe startet derfor med å pusse vinduer på morningene og ta noen fag løst på hf om ettermiddagene. Han fikk etterhvert jobb som scenetekniker på Århus teater, hvor han fikk bruk for sitt sveisesertifikatHer bygget han blant annet settene og avviklet de om aftenen, samt hjalp til under forestillingene hvis en av skuespillerne skulle fly og måtte heises eller scenen skulle dreies. Men så fikk han muligheten til å dra til Alaska og bli fiskeguide.

I løpet av turen til Alaska hadde Jeppe jobbet med kamera, foto og film. Da innså han “jeg skal jo ta bilder!” Han gikk derfor et grunnforløp på 7 uker på Medie Teknisk skole, men droppet ut for å bli produksjonsassistent. Da var han blant annet med på å produsere “den halve sandhed,” med noen andre dansk menn. “Og da var jeg i gang,” sier Jeppe med et smil. Som produksjonsassistent gjorde han alt fra fotografi til rekvisitter og annet. Men han ville fortsatt gjøre noe mer.

Han kom til tredje runde på filmskolen men kom dessverre ikke inn, og startet derfor på journalisthøyskolen i Emdrup. Han tok noe av utdannelsen i New York City på NYU Tisch school of the arts, og ble utlært.

 

 

Mange ganger går jeg i gang med noe uten å vite hva som skjer. Også er det noe med å tro på det. Man blir nødt til å prøve noe ut”

Filmen han laget sammen med Christian Bonke om politiker Uffe Elbæk fra Alternativet er et godt eksempel på dette. Han gikk i gang med å filme en uprøvet politiker – og endte opp med en historie om en mann som mot alle odds startet et helt nytt parti og ble valgt inn i folketinget med 9 mandater.

På denne tiden for 10 år siden gikk Jeppe i gang med sin dokumentar om juletrær. Han ville fremme den omfattende prosessen det er å produsere juletrær og få mennesker til å sette spørsmål ved juletre tradisjonene. Han dro til Georgia (storprodusent av juletrær) og filmet materiale. Filmen ble en suksess og galleristen Jesper Elg fra V1Gallery ville gjerne utstille filmen hans på sitt galleri. Den ble deretter også vist på Charlottenborg Kunsthal

Nå for tiden jobber Jeppe med en stor satsning for Danmarks radio. Det er en 5 avsnitts dokumentar om Danmarks natur med navnet “Vilde vidunderlige Danmark.” Det står ikke akkurat stille i Jeppes hektiske liv. Han blir konstant utfordret, setter seg inn i nye ting og møter nye folk. Og det beste er når han kan kombinerer sin lidenskap for fisking med stillbilder og film.

Livstips fra Jeppe Søgaard

“Man skal gjøre hva man har lyst til. Og ikke være redd for å bare gjøre noe, som ikke nødvendigvis er det man vil gjøre resten av livet. Man skal ikke holde seg tilbake fordi man venter på et riktig en åpenbaring. Hvis man er i gang så oppstår ting, plutselig og om du er i gang med noe så skjer kanskje noe helt annet. Man har gjerne høye forventinger til hva man skal i livet. Men man kan ikke sitte og tenke seg til hva som er riktig. Man må ut og prøve.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star