MARTHA NØRGAARD – PROJEKTLEDER FOR GRO SELV

 

FILM: OLIVER MIDTGAARD SVENSSON / FOTO: LEA ROSE MARTINUZZI / TEKST: NATALIE STORMARK

Vi møder Martha Nørgaard på gaden i indre by. Hun står smilende og spiser et grønt æble, og giver sig tid til at hilse på os alle sammen, inden vi træder op i hendes seriøse hverdagsmiljø. På Kattesundet 4 ligger der nemlig en lille perle gemt over Københavns travle klubgade.

I et lokale med mindre formelle og stive omgivelser end det kontorområde, der udgør tænketanken CONCITO, vi netop er blevet vist gennem, sidder 32-årige Martha til hverdag sammen med seks andre, der tilsammen udgør den unge del af CONCITO, nemlig Klimaambassaden. Hun startede selv ud som frivillig i CONCITO for 6 år siden, og er i dag projektleder for GRO SELV i Klimaambassaden, hvor fokusset er at nå det unge publikum: “Vi har især fokus på bæredygtighed og klima i praksis målrettet unge”, fortæller Martha. “GRO SELV er et projektfællesskab. Her eksperimenterer man i fællesskab med at gøre bæredygtighed mere virkeligt og praktisk.”

Ned i gear, går vi ud af kontoret og ned i Ørstedsparken. Sø, træer, en let byge og tordenvejr er omgivelserne for, at vi skal lidt længere ind under huden på den unge sociolog og iværksætter Martha Nørgaard de næste to timer. 

Martha var både socialt og fagligt begavet i skolen, og lå som hun selv siger; “lunt i svinget” gennem hendes opvækst i Hadsund i Nordjylland. Hun nåede oftest at færdiggøre sine lektier i skolen af lyst, og havde derfor fritid, hvor hun kunne bruge meget af sin energi på at gå til sang, sport og musik. Efter gymnasiet søgte hun direkte ind på Aalborg Universitet for at læse sociologi. Hun genkendte ikke sig selv i sabbatår-strømmen af unge venner og veninder, der skulle ud og rejse og finde sig selv mellem ris og scootere i Asien.

Som 22-årig, ung og nysgerrig flyttede hun med en bachelorgrad i sociologi fra Aalborg til København. Det var uden den vante omgangskreds og uden det største beløb på kontoen, men der var noget der drev hende videre. Hun skrev sig op til at læse videre på kandidaten i sociologi, men brugte mere tid på at lære København at kende.

Jeg skrev og skrev mails ud til de folk jeg så op til, i håb om svar på, hvad jeg kunne blive. For jeg vidste det virkelig ikke”, fortæller hun storgrinende – et reelt dilemma de fleste unge også står med i dag. Det var hendes drive og lysten til at gøre en forskel, som fik Martha ind i CONCITO, hvor hun arbejder i dag. Men det var ikke en lige vej, der førte dertil.

tilskuere

I 2009 stod hun på sit springbræt ind til ”den grønne verden”, som hun brændte så meget for at blive en del af. Men hoppet ind i drømmen måtte vente da kontoen for alvor skreg efter en stabil indkomst. Et storforbrug af sushi og tøj, som så mange forbrugs-uvidende teenager i 00’erne, tvang Martha til finde sig et job. Hun arbejdede derfor i 1,5 år for et musikforlag. 

Efter 1,5 år som kommunikationsmedarbejder for musikforlaget vælger hun at tage kandidaten i sociologi med en selvvalgt klimaorienteret vinkel på Københavns Universitet. Kandidaten er på dette tidspunkt hvad Martha drømmer om, men det enorme pres for at klare det godt på studiet, gør at hun udvikler angst.

Som så mange andre unge og studerende i København finder hun et job, der giver penge til huslejen og overskud til gennem terapiforløb at arbejde med angsten. I samme periode vokser interessen for at arbejde med klima og bæredygtigudvikling stadig, og hun fortsætter med at opsøge disse netværk. Det er det, som dengang skaffer Martha en stilling hos CONCITO, først som frivillig, dernæst som studentermedhjælper og senest projektleder, hvor hun sideløbende med udviklingen af GRO SELV færdiggør fagene på sit kandidatstudie.

Det er holdt op med at tordne og solen er kommet tilbage på himlen. I den lune luft i Ørstedsparken lirker Martha proppen ud af en flaske med bobler, som egentlig minder om hendes unge fortids forbrugsvaner, men i dag er en milepæl, der er nået i og med flasken indeholder noget hun selv har været med til at kreere. Det er nemlig en økologisk produceret æblecider, som GRO SELV-projektet har lavet. Den er brygget på æbler, som supermarkederne ikke vil have fordi de enten er for store, forkert bestilt eller en anden helt ligegyldig grund for den fantastiske smag denne fine æblecider nu har. 

Martha drømmer om at kunne være med til at udvide netværk, der binder bro mellem klimaløsningerne i Danmark og politikere, erhvervsliv og borgere – stat, marked og civilsamfund – ved at skabe projekter, der inspirerer til mere bæredygtig praksis. Netop som projektleder i CONCITO, kan hun sætte sine egne og sociologiske kompetencer og perspektiver i spil, der er med til at ændre nogle samfundsnormer, så vi alle via hverdagspraksis kan ændre det globale klimabillede.

Og så et godt råd fra Martha Nørgaard: “Arbejd frivilligt!

“Du får udvidet din horisont, lærer noget interessant og møder inspirerende ildsjæle. Samtidig får du prøvet kræfter med noget, som er med til at forme dig som menneske og måske også – som for mit vedkommende – professionelt.”

Klik her for andre gode råd Martha Nørgaard finder vigtige. 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star