Janne Villadsen – Udvikling og kommunikation Heartland

Tekst: Idunn Aagre Pettersvold Foto: Nora Lykke Sattrup Video: Freya Mohr

Etter en kald og regnfull sykkeltur ankommer vi til Live Nations kontorer på Frederiksberg allé. Det er innenfor disse veggene at kulturbegivenheter som blant annet Copenhell og Heartland Festival blir skapt, videreutviklet og planlagt, og det er her vi varmt blir ønsket velkommen av dagens boss: Janne Villadsen – en kvinne med et brennende hjerte for kultur, som er Heartlands egne utviklings- og kommunikasjonssjef. 

Etter en omvisning av lokalets mange avdelinger og åpne kontorlandskaper, lukker vi oss inn i et lite, hyggelig lokale med suset av det travle og regnvåte hverdagslivet i bakgrunn. Hva har ført århusianeren Janne Villadsen hit?

Janne Villadsen har lenge vært i kulturbransjen. Blant annet har hun vært skaper av Force of Nature, jobbet som kommunikasjons- og marketingsjef for Chart Art Fair, og vært journalist for DR. I dag arbeider hun med å utvikle kulturfestivalen Heartland Festival, som hun var med å skape da den åpnet for første gang i 2016. 

Heartland er en festival som årlig afholdes på Egeskov slot, og er en kulturplatform som kombinerer samtaler, samtidskunst, gastronomi og musikk, en arena for såkalt “crossculture”, der publikummet får oppleve kunst i alle sine forskjellige former. På Heartland blir man både underholdet og opplyst på samme tid.

90344169_2788581881257172_5234469620810776576_o

“Jeg tror virkelig på, at kultur kan bidra til å endre menneskers holdninger”, sier Villadsen.  

Villadsens kjærlighet for kultur og historieformidling begynte allerede på Kochs folkeskole i Århus, der musikk og historieformidling var sentralt i læringen. Villadsen beskriver seg selv som nysgjerrig og interessert i å stille spørsmål, og fra tidlig alder var drømmen klar: å bli journalist for Politikkens utenriksdel. Dette ble bakgrunnen for valget om å studere statsvitenskap ved universitetet i Århus, og videre i København. Ved siden av studiene arbeidet Villadsen i klesbutikk, og selv om statsvitenskapen ikke ble retningen videre, har Villadsen likevel fått mye ut av studieårene, blant annet ved det å hente ut stoff fra en tekst, disikrere, analysere og perspektivere det, som jo er kjernen i god historieformidling. Arbeidet i klesbutikkene ble en måte å opprettholde det kreative jeg-et: en sidegeskjeft som ga rom for å kunne uttrykke kreativitet. 

Veien videre har blitt til mens Villadsen har gått. Etter fullført statsvitenskap var ikke journalistdrømmen lagt på hylla, og derfra reiste hun til New York for å arbeide som skrivende journalist, og tilbake i Danmark begynte hun på en journalistutdannelse. Kort tid etter tilbydes arbeid i DR som reporter, og der takkes ja. Der produserer de mye innhold på kort tid, og selv om de dypere historier og lengre formatene nok var mer for Villadsen, så fikk hun likevel se hvordan hennes interesser for kunst, litteratur og estetikk kunne kanaliseres inn i kulturformidling. Videre, er det på en restaurant i Paris at Villadsen tilfeldig møter på en av arrangørene av Copenhagen Fashionweek, som ønsker å gjøre moteshowene til en bredere kulturplattform som kombinerer flere kulturelementer. Dette interesserer Villadsen og hun ender med å si opp jobben i DR og bli kommunikasjons- og marketingsjef i Chart Art Fair, forkortet som Chart, som er en scene for kunst i flere former på Kunsthal Charlottenborg, og åpner opp for en offentlig samtale om rom, kropp og mote. Det som tidligere bare hadde vært fritidsinteresser, som mote og kreativitet, ble virkningsfullt i den nye jobben.

Etter flere år med hardt arbeid, og etter å ha “knoklet røven ut av buksene”, selger Villadsen sin andel i Force of Nature, og reiser på ferie til LA for å finne roen. Like før avreise blir hun oppkalt av en tidligere samarbeidspartner som tilbyr henne et nytt arbeid i skapelsen av en ny festival: nemlig Heartland Festival. Men helsen må gå først og Villadsen takker nei i viten om at dette nok er et tilbud hun ikke får igjen. Villadsen forteller at pausen i 2016 ga henne mulighet for å stoppe opp, tenke over hva hun ville og ta ansvar for å gå etter det. ”Jeg tror på at ansvar er noe man tar, ikke noe man får. Man skal selv være medskaper av den utviklingen man selv ønsker å ha”. Etter to gode feriemåneder, pirrer arbeidslysten igjen og Villadsen ringer opp igjen, og får arbeidet i utviklingen av Heartland Festival.

Jannes iboende nysgjerrighet, arbeidskraft og engasjement har vært drivkraften på hennes vei. “Omgi deg med mennesker som er klokere enn deg selv, det er da du vokser som menneske”. Alle hennes tidligere valg, erfaringer og møter har ført henne hit. ”Vær ikke redd for å ta et valg og stå for det”. Janne har virkelig fått vist oss at veien skapes mens man går. ”Jeg tror virkelig ikke på en nullfeilskultur. Jeg blir kun bedre i nederlagene mine” sier Villadsen og smiler. 

Utenfor har sluttet å regne. Inspirerte og mette på inntrykk takker vi for oss og begir vi oss ut på Fredriksberg allé med syklene våre. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star