JOHAN BORUPS HØJSKOLE

DEN KREATIVE STORBYHØJSKOLE MIDT I KØBENHAVN

KREATIV & KRÆVENDE

På Johan Borups Højskole har vi en klar kreativ og kunstnerisk profil. Vi er krævende, og vi regner med, at vores elever har hele deres fokus på skolen. Vi lægger vægt på engagement og nærvær, og vi har et højt energiniveau. Vores lærere er engagerede personligheder med mange kontakter ud i samfundet.

MIDT I BYEN

Johan Borups Højskole ligger lige i hjertet af København. Uden for vores vinduer løber Frederiksholms Kanal, og på den anden side af kanalen ligger parlamentsbygningen Christiansborg og alle de forskellige ministerier. I et smukt gammelt palæ fra midten af 1700-tallet ligger Johan Borups Højskole. Skolen blev oprettet i 1891 af Johan Borup og flyttede i 1926 ind på Frederiksholms Kanal.

NORDISK

Det er Johan Borups Højskoles særkende, at cirka halvdelen af eleverne kommer fra de andre nordiske lande, så du vil blive en del af et miljø med en stor kulturel og geografisk mangfoldighed. Især mange nordmænd og svenskere vælger at tage på Johan Borups Højskole, og både Island og Finland er indimellem repræsenteret i elevgruppen.

download

VORES VÆRDIER

KRAV

AT STILLE KRAV TIL ET ANDET MENNESKE ER AT TAGE DETTE MENNESKE ALVORLIGT.

Vi stiller krav til vores elever om: åbenhed, engagement, nærvær og tilstedeværelse.
Eleverne har krav på: højt fagligt niveau, professionalisme, entusiasme, optimale rammer og strukturer.

 

ANSVAR

AT TAGE ANSVAR ER ET GRUNDELEMENT I UDVIKLINGEN SOM INDIVID OG SOM SAMFUNDSBORGER.

Vi tager ansvar for: et relevant indhold i en optimal ramme omkring den enkelte elevs faglige og personlige udvikling og dannelse som en ansvarlig og aktiv medborger. Eleverne tager ansvar for: egen læring og dannelse og for aktiv deltagelse i et forpligtende fællesskab.

RESPEKT

AT RESPEKTERE ET ANDET MENNESKE ER EN FORUDSÆTNING FOR EN LIGEVÆRDIG DIALOG I EN DEMOKRATISK KULTUR.

Vi respekterer vores elever ved: at tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og formåen, og i elevholdets forskellighed.
Eleverne respekterer os ved: at respektere vores faglige kompetencer og vores ønske om at udvikle dem på et menneskeligt plan.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star