André Babikian – Skuespiller og medejer af H15

Kan være et billede af 1 person og skæg

En Onsdag i november møder vi skuespiller og Restaurant og bar H15-medejer André Babikian, i efterårssolen på stedets terrasse. Efter at havde budt holdet på kaffe og en hyggelig rundvisning af den gamle fragtmands hal, slår vi os ned i solen. Udover at være medejer af restaurant H15, holder han fordrag, er skuespiller og har også skrevet en bog.

André Babikian er uddannet fra Statens Teaterskole i 2001 og har blandt andet medvirket i dramaserien Livvagterne samt den aktuelle krimiserie Sommerdahl.

Tekst: Jacob Skyggebjerg Foto: Amanda Eriksen

Om modstand som drivkraft

André fortæller om hvordan hans skoletid var præget af mobning blandt andet på grund af sine armenske gener, men at netop denne modgang blev til en form for drivkraft for ham:

De ting jeg har gjort, har opnået, har trumfet igennem, tror jeg også skyldes at jeg har haft brug for at bevise noget overfor dem, der har mobbet mig. Den modstand man har som ung eller barn, ser jeg ikke som noget der kun er dårligt, det kan også blive en drivkraft der fører dig mange steder hen senere i livet.

Om drømme og success

Det vigtigste for mig er at gå efter sine drømme. Jeg måler ikke min success efter andres eller efter hvad man normalt set antager som success. Success for mig er ikke at gennemføre noget man har sat sig for, det er også nogen gange lig med en fiasko. Det er, at turde gøre det man drømmer om, med risiko for ikke at lykkes.

Jeg gør det jeg drømmer om og nogen gange så fejler jeg og brænder nallerne, men så kan jeg se mig selv i spejlet bagefter og sige at jeg forsøgte.

Hvordan holder man fast i tilliden til at det nok skal gå, at man nok skal klare sig i sit kreative fag, selvom man lever på en sten de første år?

Min erfaring siger mig at alle nok skal få sin tid, sit moment. Hvis man bliver ved så skal det nok lykkes på et tidspunkt, så det gælder i virkeligheden om at holde fast. Jeg tror ikke man kan være strategisk og jeg tror ikke at der findes et gyldent svar på hvordan man gør. Jeg tror man skal følge sit hjerte og jeg tror at man skal passe på med at identificere sig med sin success og sin fiasko. Det handler om at sætte sig selv nogle gode mål og så fortælle sig selv at bare det at prøve er en success.

Kan være et billede af 1 person og indendørs
Kan være et billede af mad
Kan være et billede af indendørs
Kan være en illustration af indendørs
Illustration: Safia Nabiyar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star