RONNIE HANSEN – PUMPEHUSETS EJER

RONNIE HANSEN

TEKST: JENNY GLENTON PRESCOTT
FOTO: EMMA WINDING

En prat med Ronnie Hansen.

tumblr_inline_mw9gblt3ND1sprytb

En torsdags formiddag sykler vi bort til Studiestræde for å møte pumpehusets promotør Ronnie Hansen. Vi blir mottatt i pumpehusets bakdør av Hansen som fører oss videre inn til et tomt konsertlokale. Når vi spør Hansen om hvordan han endte opp som promotør på et av Københavns svært populære spillesteder forteller han oss om en innviklet vei bestående av mye hardt arbeid.

Jeg begynte tidlig å interessere meg for musikk sier Hansen. Han fikk sin første fot inn i bransjen ved å jobbe med sikkerhet under ulike konserter etter å ha vært med i garden. Han gikk imidlertid videre til å studere business ved CBS. «Mitt ønske var allikevel å sette «rock n roll over business»». En kombinasjon av de to førte til en sjefsstilling ved spillestedet Vega i en alder av bare 26 år. Det at jeg startet på bunnen og jobbet meg oppover har gjort at jeg forstår hvordan virksomheten i et spillested som Vega fungerer klarlegger Hansen. Romantiseringen av hardt arbeid er utrolig viktig, men dessverre et dette noe dagens samfunn ofte glemmer utbryter han.  Hvis du arbeider lørdag og søndag, er du et år foran de fleste andrefortsetter Hansen som stort sett hadde eldre ansatte når han begynte som sjef på Vega.

Hansen gikk deretter videre til å bli promotør hos pumpehuset. Et spillested med mindre navn og penger enn «storebroren» Vega, men med en større satsing på «up and comming band». Med en sterk visjon om å løfte opp nye og spennende navn i musikkbransjen meddeler Hansen viktigheten ved å ta sjanser. Den tidligere økonomi studenten forklarer det med at man må tørre å gå konkurs. Hansen fikk selv booket både Diplo og Aphex Twin før de inntok den kommersielle scenen.

«Det å sette fokus på mer «underground» band og artister er en del av verdiene til pumpehuset. Vi har billige billettpriser og billig øl, noe som gjør det mulig å samle et stort publikum til tross for at artistene er ukjente».

tumblr_inline_mw9gf4MoIW1sprytb

Det er allikevel ikke alltid lett å få solgt konsertbilletter. Det handler om prosjektplanlegging og økonomi meddeler han.  «For å spre nyhetene om en konsert bruker man alt fra flyers og plakater, til sosiale medier». Hansen sier selv at han ikke behersker så mange ulike sosiale plattformer. «Selfies» er for meg fullstendig grenseoverskridende ler han. Det nyeste påfunnet vårt fortsetter Hansen, er å henge opp en rekke plakater i forbindelse med den politiske valgkampanjen her i Danmark. «Vi ønsker å klistre våre plakater over valgplakatene med slagordet musik er vildere end politikk».

tumblr_inline_mw9gfptW6r1sprytbtumblr_inline_mw9gg8feyz1sprytb

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star