NIKOLINE DYRUP CARLSEN – ARKITEKT

stemning 3.pngDestinationen på cykelturen er Østerbro, hvor design- og arkitektfirmaet Spacon & X holder til. Vi bliver mødt af Nikoline, der med stor begejstring giver os en rundvisning på tegnestuen, der emmer af god stemning. Der snakkes, grines og arbejdes koncentreret i tegnestuens åbne lokale, og vi føler os meget velkommen i dette skabende miljø. Under Nikolines fremvisning af diverse innovative projekter, bliver det hurtigt tydeligt for os, hvilken entusiasme, kreativitet og grundlæggende lyst til at skabe forandringer i verden, der er drivkraften bag hendes virke – både som arkitekt og som menneske.

Optimisme og stædighed er et par af de tillægsord, Nikoline bruger, da vi beder hende om at sætte nogle ord på sig selv. Disse egenskaber genkendes allerede tidligt i hendes fortælling, der starter i folkeskolen, hvor hun brugte meget energi på at navigere i forskellige sociale miljøer, og alligevel præsterede en imponerende afgangseksamen i gymnasiet. Denne indsats vidner om en enorm viljestyrke og gå-på-mod, der også kom til udtryk efter gymnasiet, hvor hun bl.a. arbejdede på Projektværkstedet, søgte ind på Designskolen og legede med en politikerdrøm.

Det skulle dog vise sig, at hun gennem et skelsættende møde til en fest fik øjnene op for Arkitektskolen, og dette blev startskuddet til et langt uddannelsesforløb med praktik i både New York og København. Her blev det klart for Nikoline, at man gennem arkitekturens forskellige aspekter kunne opnå indflydelse og forbedring i verden, hvilket søsatte utallige eksperimenterende og debatskabende projekter. Særligt Nikolines afgangsprojekt, der var en protest mod planerne for det nye Ørestad, gjorde sig bemærket. Projektet vandt store priser, og hun fik derigennem muligheden for at rejse til Kina, hvor byudvikling var omdrejningspunktet.

Potræt af Spacon & X

Tiden efter Arkitektskolen blev et kapitel med fart på, der bød på lærerige erfaringer og forskellige beskæftigelser såsom sagsarkitekt, tegnestuechef og underviser på Arkitektskolen.

Men selvom oplevelserne var berigende og arbejdsmængden stor, så var kreativitet, ifølge Nikoline, en mangelvare i branchen – og netop denne undring førte til starten på skolen ANARK. Her afholdes der workshops og kurser, der danner rammerne for kreative og abstrakte arbejdsprocesser. Udvikling, fordybelse og troen på egne evner er i højsæde, og dette er en vigtig del af skolens identitet.

Pladsmangel i lejligheden i forbindelse med et kommende barn blev dog det endelige skub ud i iværksætterlivet som selvstændig, da Nikoline og kæresten Svend Jacob Pedersen, pludselig var nødsaget til at tænke i en alternativ udnyttelse af boligens kvadrat- og kubikmeter. De stiftede sammen Spacon & X i 2014, som især er karakteriseret ved det tværfaglige samarbejde.

På vores besøg tegner der sig efterhånden et billede af en innovativ kvinde, der har modet til at sætte spørgsmålstegn ved gængse strukturer og standardskemaer, og dette afspejler sig netop i firmaets arbejdsmetode. Med en social og eksperimenterende tilgang til opgaverne, formår Spacon & X at være en hybrid mellem forskelige kompetencer, og det er netop arkitekturens kompleksitet, der fascinerer Nikoline.

stemning 2Stemning 1

Som besøgende hos Spacon & X bliver det samtidig klart for os, at den førnævnte gode stemning ikke er opstået helt tilfældigt. Grænsen mellem privat- og arbejdsliv er nemlig, for Nikoline, en flydende størrelse, og af samme årsag har hun skabt et arbejdsmiljø bestående af gode venner og bekendte, hvilket er et stort privilegium for hende. Et miljø, hvor børnene kan komme og gå, og hvor personlig kontakt med medarbejdere og kunder har været nøgleord i gode samarbejder.

Friheden til at kunne omgive sig med gode mennesker og tænke innovativt virker altså karakteristisk for stedets atmosfære, og måske er det netop friheden og modet til at tænke i nye mønstre, der har været en bærende drivkraft for Nikoline. En drivkraft, der er vigtig i en verden, hvor der med hendes egne ord er brug for at tænke i andre baner, når vi skal skabe nye typer for fællesskaber og sociale rum.

Fra boss til future boss – hvad er dit råd til os?

“I virkeligheden er budskabet bare “just do it” og sig drømmen højt. Nogle gange skal man turde at drømme, før det kan lykkes. Og når man kan formulere sine drømme og sige dem højt til omverdenen, så kommer drømmen pludselig meget tættere på.”

“Man er også nødt til at kunne se sig selv i branchen. Det er vigtigt ikke at adskille forretning fra hvem man selv er og hvad man brænder for.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star