HENRIETTE BRETTON-MEYER: KURATOR

TEKST: MASHA KOPPEL /FILM: OLIVER MIDTGAARD SVENSSON /FOTO: JOACHIM MICHELSEN KVALENG

HENRIETTE BRETTON-MEYER modtager os storsmilende i foyeren på Kunsthal Charlottenborg, hvor hun til dagligt har sin gang. Hun fører os igennem kunsthallens udstillinger Confessions of the Piping System og den meget omtalte udstilling Art & Porn der markerer 50-året for billedpornografiens frigivelse. Udstillingen viser hvordan kunsten er med til at udvide rammer og nedbryde normer.

Blandt kunsten forklarer Henriette os hvordan en kurator arbejder tæt sammen med kunstnerne. Hendes arbejde består blandt andet i at hjælpe kunstneren, ved at skabe den bedste ramme for deres udstillinger og være med til at producere nye værker. Det kan helt konkret være ved at finde en smed, der kan svejse det store metalbur, der jævnligt indtages af performancekunstnere i EVA KOŤÁTKOVÁs udstilling Confessions of the Piping System, der er kurateret af Henriette selv. Udstillingen af den tjekkiske kunstner kredser om emner som institution, og relationen mellem det private og det autoritære. Dette ses blandt andet i et rum med klare institutionsreferencer, i form af knagerækker og taburetter, og en overdimensioneret seng med dertilhørende enormt sengetøj – syet af kunstnerens mor.

IMG_0664

Henriette er født og opvokset i København. Hun tog en sproglig studentereksamen på Metropolitanskolen og efter gymnasiet tog hun ud i verden – først til Israel. Hun studerede kunsthistorie og engelsk på Københavns Universitet men besluttede sig for at hun også ville læse i udlandet. Egentlig var London målet, men der var pludselig ikke plads, så hun endte med at tage til Berlin i stedet for. Det skulle vise sig at blive et vendepunkt. Vi lytter mens Henriette forklarer – foran et vævet vægtæppe med Chelsea Mannings ansigt – hvordan hun dyrkede det berlinske kunstmiljø og arrangerede sine første udstillinger på egen hånd. Hun fortæller om den kompromisløse berlinske kunst, og at det dengang ikke var så dyrt at leje et kunststudie, så der var masser af ung og interessant kunst at arrangere udstillinger med. Efter et års tid i Berlin tog Henriette så til London for at tage en MA i kuratering. En del af uddannelsen var, at hun blev sat i forbindelse med en toneangivende kvinde i branchen. Det gav Henriette endnu mere blod på tanden. Hun tog tilbage til Berlin hvor hun blev så opslugt af samtidskunsten, at hun endte med at blive i 10 år og arbejdede freelance, bla. som assistent på Berlin-biennalen.

Efter Berlin vendte Henriette tilbage til København for at blive ny leder på kunsthallen Overgaden på Christianshavn. Her var hun med til at gøre stedet til et af Danmarks vigtigste og mest eksperimenterende udstillingssteder. Det var med til at stadfæste hendes navn i kunstmiljøet og førte hende videre til jobbet som kurator på Kunsthal Charlottenborg. Kunsthallen hænger sammen med Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og Henriette har blandt andet, efter elevernes ønske, kurateret elevernes afgangsudstilling sidste år. Her fik hun øje på den daværende kunstelev – og nuværende kunstner – Banaan Al-Nassers’ paraboler, som egentlig ikke var tænkt som færdige værker, og spurgte om ikke de skulle bruges i afgangsudstillingen. Det blev til Al-Nassers’ omtalte kunstværk Bab al-Hara (The Neighbourhood’s Gate). Værket bestod af 30 paraboler og iscenesatte hvordan parabolen i nogle kulturer symboliserer tryg parcelhusidyl og i andre kulturer er en kliché om mellemøstlig kultur. Værket blev sat op på Kunsthallen Charlottenborgs facade, men da kunsthallen er en fredet bygning, blev det pillet ned igen. Værket vakte dog stor opmærksomhed og blev senere udstillet og doneret til ARoS i Århus.

IMG_0684

Henriettes store interesse for samtidskunst og hendes nysgerrighed på, hvad der rør sig på kunstscenen har smittet af på os. Vi smiler mens vi vinker til Henriette og træder ud i gården mellem kunstakademiet og kunsthallen.

 Man kan opleve de omtalte udstillinger Art & Porn 5. oktober – 12. januar 2020 og Confessions of the Piping System 21. september – 16. februar 2020 i Kunsthal Charlottenborg. Kunsthallen har gratis entré hver onsdag ml. 17 og 20.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star